[Infographic] Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Khí hậu thế giới đang biến đổi do sự tăng phát thải khí nhà kính, làm ảnh hưởng đến môi trường sống, bầu khí quyển và khí hậu nói chung. Nó tác động mạnh mẽ đến các hệ sinh thái trên trái đất và sống hàng ngày của con người.

[Infographic] Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

[Infographic] Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Bài viết khác