[Infographic] Đa nhiệm với cuộc sống

Những người đa nhiệm nghĩ rằng họ đang làm được nhiều việc hơn nhưng thật ra họ đang làm cho năng suất của mình bị giảm đi. Làm việc đa nhiệm khiến cho não của bạn bị rối bời, khiến cho mọi thứ bị chậm lại. Tập trung duy nhất vào cùng một việc giúp cho bạn hoàn thành công việc nhanh hơn.

[Infographic] Đa nhiệm với cuộc sống

[Infographic] Đa nhiệm với cuộc sống

Bài viết khác