[Infographic] Góc nhìn từ việc ăn sáng

Bữa sáng là một trong ba bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam nói riêng và của con người nói chung. Trong ba bữa ăn thì bữa sáng là bữa ăn lợi nhất trong một ngày. Nếu bạn không ăn sáng, cơ thể bạn sẽ huy động toàn bộ chất dự trữ từ hôm trước để hoạt động ngày hôm sau

[Infographic] Góc nhìn từ việc ăn sáng

[Infographic] Góc nhìn từ việc ăn sáng

Bài viết khác