Phân biệt giữa thương hiệu, bản quyền và bằng sáng chế

PHÂN BIỆT: THƯƠNG HIỆU – BẢN QUYỀN – BẰNG SÁNG CHẾ

Chắc hẳn không ít lần bạn thấy những ký hiệu ™, ® hay © xuất hiện trên các vật dụng hằng ngày của bạn. Thế nhưng bạn có biết ý nghĩa ẩn sau những ký hiệu ấy?

Phân biệt giữa thương hiệu, bản quyền và bằng sáng chế

Phân biệt thương hiệu, bản quyền và bằng sáng chế

Nói thêm về ™ và ®. Cả 2 biểu tượng này đều nói về thương hiệu (trademark) nhưng ® (Registered Trademark) là nhãn hiệu thương mại đã được đăng kí chính thức với văn phòng nhà nước, được bảo vệ bởi nhà nước trong khi ™ (Unregistered Trademark) là nhãn hiệu thương mại chưa được đăng kí chính thức nên không được bảo hộ pháp lý.

Vì ™ không có “giá trị” nên chỉ đề cập đến ®

Bài viết khác