Slaza Nguồn gốc và Ý nghĩa

NGUỒN GỐC CỦA SLAZA

Slaza hiểu theo nghĩa rộng nghĩa là Vũ trụ, thể hiện thế giới quan của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Semitic (Ả Rập, Amhara, Tigrinya và Hebrew) thời kỳ tiền tôn giáo.

Thế giới quan này được thể hiện bởi sự vận động, thay đổi của các yếu tố tự nhiên như Đất, Nước, Lửa, Gió… tạo nên vũ trụ và biểu trưng bằng các biểu tượng của các Linh thần (Slaza)

Từ đó, Slaza không những thể hiện quan điểm của con người về mặt triết học mà còn hình tượng hóa các hiện tượng tự nhiên, cảm xúc con người… thông qua các biểu tượng.

Có thể chia Slaza thành các nhóm:

– Symbol Slaza

– Ego Slaza

– Zodiac Slaza

Logo Slaza

Ý NGHĨA CỦA BIỂU TƯỢNG

– Ngôi sao bốn cánh tượng trưng cho các yếu tố cấu tạo nên vũ trụ và vạn vật

– Sự vận động, luân chuyển tạo nên thế giới và sự sống, sự tồn tại, sự hủy diệt và tái tạo diễn ra không ngừng

– Ở góc độ giao thoa văn hóa, biểu tượng của Slaza gần giống như chữ VẠN trong Đạo Phật, Ngôi sao 6 Cánh trong Đạo Do Thái và Vòng tròn Âm Dương theo triết học Trung Hoa (Dịch)

Theo Slazavietnam.com

Bài viết khác